Vi har en særskilt strafferetsafdeling, hvor der ydes assistance i straffesager.

Advokaterne Kaj Høj og Jørgen Spilcker er begge beneficeret advokater ved retten i Holbæk.

 

Områdets sekretær:

Gitte Olsen

 

© Advida Advokater P/S - Strafferet