Den danske lejelovgivning er kompliceret både på bolig- og erhvervslejeområdet og det har væsentlige økonomiske konsekvenser i det omfang der ikke sikres optimale aftaleforhold.

Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende områder:

 • Alle former for kontraktudarbejdelse både indenfor erhverv og bolig
 • Lejekontrakter vedrørende centerlejemål
 • Fremlejekontrakter
 • Franchisekontrakter
 • Forbedringsaftaler vedrørende ombytning og forbedring af ejendomme
 • Lejeregulering herunder aftalte reguleringer i form af markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering
 • Forbrugs- og driftsregnskaber
 • Tilbudspligt efter lejeloven
 • Opsigelsessager
 • Misligholdelsessager
 • Sager vedrørende erhvervsbeskyttelse
 • Fraflytningssager
 • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter mv.

Områdets sekretærer:

Kirsten Steinmetz

Kirsten Mehlbye

Anne Grethe Helmer Nielsen

 

© Advida Advokater P/S - lejeret