Advida Advokatpartnerselskab bistår dig ved køb og salg af fast ejendom og Advida

Advokatpartnerselskab er medlem af Danske Boligadvokater. Gratis formøde, aftalt

pris og uafhængig rådgivning er blot nogle få af de mange grunde til at vælge Advida

Advokatpartnerselskab.

 

Køb:

Når du har fundet din drømmebolig så kontakt os inden du underskriver købsaftalen eller

underskriv købsaftalen med advokatforbehold, så vi har mulighed for at rådgive i forbindelse

med køb af fast ejendoms som er en ganske kompliceret proces med mange uoverskuelige

regler, dokumenter, rapporter mv. med stor økonomisk betydning.

Vi yder rådgivning indenfor følgende områder:

 • Gennemgang af købsaftale
 • Indhentelse af relevant materiale
 • Plan- og myndighedsforhold
 • Matrikulære forhold
 • Forsikringsforhold
 • Tilstandsrapport
 • Ejerskifteforsikring
 • El-tjek
 • Energimærkning
 • Finansiering
 • Forurenings- og miljøforhold mv.
 • Prisfastsættelse

Vi yder også bistand i tilfælde af erhvervelse af landbrugsejendomme, industriejendomme,

udlejningsejendomme, projektejendomme, grundkøb og tvangsauktioner.

Lad Advida Advokatpartnerselskab hjælpe dig til en handel uden overraskelser.

 

Salg:

Står du overfor at skulle sælge din bolig er Advida Advokatpartnerselskab klar med uafhængig

kvalificeret bistand inkl. salgsvurdering og prisfastsættelse.

Advida Advokatpartnerselskab har et specialiseret team bestående af boligadvokater og

ejendomsmæglere/valuars som er din sikkerhed for høj kvalificeret bistand ved salg af din

ejendom.

Vi yder bistand indenfor salg af boliger, sommerhuse, grunde, andelsboliger, ejerlejligheder,

landbrugsejendomme, udlejningsejendomme, industriejendomme mv.

Vi yder bistand med henblik på at finde en realistisk købesum, rådgive omkring

tilstandsrapport, ejerskifteforsikring, el-tjek m.m. og i øvrigt bistå med henblik på indhentelse

alle nødvendige dokumenter til sikring af en fuldt oplyst salgsprocedure.

Vi bistår omkring energimærke, fortrydelsesret, skattemæssige forhold, herunder eventuel

avancebeskatning mv.

Vi bistår med henblik på udarbejdelse af salgsopstilling, provenuberegning, udfærdigelse af

købsaftale og sikring af behørig tinglysning som bistand vedrørende deponering og frigivelse af

købesum.

Kontakt Advida Advokatpartnerselskab hvis du skal sælge din ejendom – et salg uden

overraskelser.

Vil du se de boliger vi har til salg lige nu – klik her.

Informationer i henhold til bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom § 27.

Det bemærkes, at Advida Advokater P/S driver ejendomsformidlingsvirksomhed under cvr.nr. 34887403.

Advida Advokater P/S har tegnet advokat ansvarsforsikring hos Codan Forsikring A/S under policenummer 683 021 339 0 under forsikringsselskabet, der tillige er tegnet lovpligtig garantistillelse.

Kontaktoplysninger til Klageinstans er Advokatsamfundet på www.advokatsamfundet.dk

Det bemærkes i henhold til bekendtgørelsen, at advokater må drive ejendomsformidlingsvirksomhed, som en del af deres advokatvirksomhed.

Eller ring nu: 59 43 73 00

Relevante links:

 

Områdets sekretærer:

Susanne Rasmussen

Jørgen Rasmussen

Dorthe Willert

Kirsten Mehlbye

Anna Grethe Sørensen

 

© Advida Advokater P/S - Boligadvokat