Advida rådgiver indenfor ansættelses- og arbejdsretten fortrinsvis private virksomheder, offentlige institutioner samt direktører og ledende medarbejdere.

 

Vi yder rådgivning vedrørende ansættelseskontrakter, herunder direktørkontrakter og bistår med udarbejdelse af disse.
Lønmodtagere, der ikke tilbydes bistand fra en fagforening, tilbyder vi også rådgivning.
Sager, der vedrører virksomhedens medarbejdere, løser vi i perspektiv. Med udgangspunkt i en juridisk vurdering af sagerne, er det vores målsætning at give ledelsen kvalificeret sparring omkring ledelsesmæssige-, kommercielle-, organisatoriske- og personalepolitiske hensyn, når der vælges løsningsmodeller.
Spørgsmål vedrørende personaleforhold er ofte af hastende karakter, og vi aftaler en tidsplan, der sikrer, at vores rådgivning leveres til tiden.
Eksempler på rådgivningsopgaver:

 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Afskedigelser- økonomi eller organisering- disciplinære grunde (evt. bortvisning)- sygdom
  - manglende kvalifikationer
 • Fratrædelsesaftaler
 • Advarsler
 • Vilkårsændringer – f.eks. ændret arbejdstid, ændret løn, ændret jobindhold.
 • Barsel og orlov
 • Ferielovgivning
 • Lærlinges retsstilling
 • Personalepolitik
 • Overenskomster og andre kollektive aftaler
 • Undervisningsopgaver efter aftale

Hvis sagerne ikke kan løses forligsmæssigt, gennemfører vi retssager og voldgiftssager.

 

© Advida Advokater P/S - Ansættelses- og arbejdsret

Ansvarlig(e):