Ny selskabslov

Skrevet & kategoriseret under Blog, Ikke-kategoriseret.

Ny Selskabslov – forenkling? Den 29.05.2009 blev en ny lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) vedtaget af Folketinget (Lov nr. 470 af 12.06.2009). Den ny Selskabslov samler de hidtidige love om aktieselskaber og anpartsselskaber i en fælles lov, hvorved der sikres en bedre systematik og sammenhæng i reglerne samtidig med, at man tydeliggør forskellen mellem… Read more »