Lovforslag om deling

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Lovforslaget til nye regler om ægtefællers formueordning   I slutningen af sidste måned blev der offentliggjort en betænkning med forslag til nye regler om ægtefællers økonomi. Det skal indledningsvis bemærkes, at der er tale om en betænkning fra et fagudvalg, der blev sat af Ministeriet for børns ligestilling, integration og sociale forhold, og som har… Read more »