Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Når forældre bliver skilt og ophæver samlivet, fortsætter den fælles forældremyndighed – dette fremgår af forældreansvarsloven.
Det som forældrene som udgangspunkt skal tage stilling til er hvem børnene skal have bopæl (bopælsforælder) hos og det samvær (samkvemsret) som børnene skal have med den anden forælder (samværsforælder). Hvis forældrene ikke kan indgå aftale herom, kan sagen indbringes for Statsforvaltningen.

Bopælsforælderen varetager de daglige omsorgsopgaver over for barnet og træffer beslutninger om barnets dagligdag, herunder kost, fritidsaktiviteter, institutionsvalg m.m.

Bopælsforælderen har således en afgørende indflydelse på beslutninger i barnets liv, og kun de helt overordnede beslutninger skal træffes i samråd med den anden forælder.

Som bopælsforælder vil du som minimum have barnet boende halvdelen af tiden, da samværsforælderen maksimalt kan opnå en 7/7 ordning.
Såfremt du som bopælsforælder vælger at flytte, skal den anden forælder minimum orienteres 6 uger før flytningen.

Bopælsforælderen har således den helt centrale placering i barnets liv og oppebærer typisk de offentlige ydelser og børnebidrag, hvis der er basis for dette.

Hvis forældrene ikke kan blive enige omkring bopæl og samvær starter en sag omkring disse emner som beskrevet ovenfor ved Statsforvaltningen.
Hos Advida advokater har advokat Dan Jordy (L) stor erfaring og ekspertise indenfor netop dette område.

Hvis man derfor indkaldes til et møde ved Statsforvaltningen, kan advokat Dan Jordy deltage i mødet i Statsforvaltningen. Dette giver ofte stor trykhed hos den enkelte.

Spørgsmålet omkring barnets – børnenes bopæl kan efterfølgende indbringes for domstolene i hvilken situation advokat Dan Jordy tillige kan varetage én forældres interesse.

Advokat Dan Jordy har ført et større antal sager ved byretterne og landsretten omkring placeringen af bopælen og tillige omkring forældremyndighedsspørgsmål.

Kontakt evt. Dan Jordy på dj@advida.dk eller 59488851.