Information til klienter

Advida Advokater følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik.

En troværdig samarbejdspartner

Vi praktiserer i henhold til Advokatrådets regler og er således omfattet af tavshedspligt i forhold til de sager, vi arbejder med, har indsigt i eller kendskab til.

Det er en bærende tanke i vores rådgivning, at vores klienters tillid til os er betinget af vores fortrolige og høje etiske behandling af deres forhold.

Det er derfor vigtigt for os at være en troværdig samarbejdspartner.

 

© Advida Avokater - Etik