Mål og værdier

Advida Advokater har som mål at levere proaktiv og værdiskabende advokatrådgivning af høj kvalitet.

Vi lægger vægt på, at vores advokater formår at kombinere en høj grad af specialistviden med solid og bred funderet advokaterfaring. Det, tror vi, giver den bedste og mest helstøbte rådgivning for vores klienter.

Vi tilbyder at løse en lang række advokatydelser, der efterspørges af erhvervslivet og af private.

Det er en selvfølge, at vi fuldt ud efterlever standens etiske regler om uafhængighed, tavshed og loyalitet.

 

Generelt om Advida

Advokaterne hos Advida er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advida er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan.

Advokaterne hos Advida er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Regler, der regulerer advokater, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.
Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside.

 

© Advida Advokater P/S