Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Husk også at tage stilling til din digitale arv?

Vi benytter alle internet og computer som aldrig før, og vi har enorme mængder data liggende.

Samtlige disse data risikerer at gå tabt, hvis den enkelte ikke husker at overveje, hvad der skal ske med det, når man dør.

Det er vigtigt at tage stilling, hvis du vil sikre din digitale arv.

Ens digital arv alt det digitale materiale, som vi efterlader os, når vi dør.

Det gælder ens e-mails og digital post fra det offentlige. Mange har også online profiler på eksempelvis facebook, linkedIN, instagram og twitter. Dertil kommer, at vi opbevarer dokumenter og billeder i andre steder på nettet. Alt dette materiale er en del af den digitale arv.

Indtil for få år side havde den enkelte breve og billeder liggende i fysisk form, og når man afgik ved døden, kunne ens efterladte gennemse og udvælge, hvad de ville beholde. I dag kræver det for manges vedkommende et password og login-oplysninger for at finde det materiale, der tidligere lå i en skuffe eller en kasse på loftet. Hvis du ikke har givet dine nærmeste disse oplysninger, risikerer du, at alle dine billeder, breve, festsange osv. går tabt for eftertiden. Hvilke overvejelser giver dette anledning til ?

Den enkelte må vurdere hvilke medier ens pårørende skal kunne gå ind på. Det kan være, at de skal have adgang til din instagram-konto, mens din facebook-konto er for privat og skal lukkes ned ved dødsfald. Det kan være, at du skal have ordnet dine dropbox-mapper, sådan at dine efterladte kun får adgang til nogle mapper. Det vigtige er, at du tager stilling til, hvad der skal ske med den mængde data, som du efterlader sig.

Når du har udvalgt hvilket materiale, som du vil videregive, er det vigtigt, at du sørger for at nedskrive brugernavne og adgangskoder. Du kan gemme dem sammen med sine personlige ejendele eller deponere oplysningerne hos dine pårørende eller hos en advokat.

Hvis du ønsker rådgivning omkring din digitale arv eller din arv i det hele taget er du velkommen til at kontakte advokat Dan Jordy.