Ejendomsadministrator søges.

Skrevet & kategoriseret under Nyheder.

Vi søger en medarbejder, der på deltid selvstændigt kan forestå firmaets ejendomsadministration i samarbejde med firmaets bogholder. Læs mere her: Ejendomsadministrator søges.   Ansøgningsfrist: snarest. Tiltrædelse: efter nærmere aftale Kontaktperson: Lisbeth Dandanell på tlf 59 48 88 75. Ansøgning sendes til Lisbeth Dandanell på ld@advida.dk hos Advida advokater. Email: ld@advida.dk

Sager om samvær og bopæl i statsforvaltningen

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Når forældre bliver skilt og ophæver samlivet, fortsætter den fælles forældremyndighed – dette fremgår af forældreansvarsloven. Det som forældrene som udgangspunkt skal tage stilling til er hvem børnene skal have bopæl (bopælsforælder) hos og det samvær (samkvemsret) som børnene skal have med den anden forælder (samværsforælder). Hvis forældrene ikke kan indgå aftale herom, kan sagen… Read more »

Forældrekøb - køb af lejlighed og bolig

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

FORÆLDREKØB Mange forældre ønsker at hjælpe Deres børn med at finde en bolig tæt på deres uddannelsessted. Forældrekøb er således et velkendt fænomen, specielt i storbyer, hvor unge mennesker flytter til for at studere. Forældrekøbslejligheder er således lejligheder som forældrene køber og udlejer til deres studerende børn. Helt overordnet drejer forældres køb sig om 3… Read more »

Boligadvokat - køb af fast ejendom

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Købsaftalen er det vigtigste dokument i en bolighandel Købsaftalen er det vigtigste dokument i en bolighandel. Den indeholder alle vilkår for handlen, og binder køber og sælger ved underskrift. Skødet derimod er kun en kvittering for det, du allerede har købt. Købsaftalen omhandler alle handlens vilkår, bl.a. pris, overtagelsesdato, fakta om ejendommen, ansvarsfraskrivelser, finansiering og… Read more »

Lovforslaget til nye regler om ægtefællers formueordning.

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

I slutningen af sidste måned blev der offentliggjort en betænkning med forslag til nye regler om ægtefællers økonomi. Det skal indledningsvis bemærkes, at der er tale om en betænkning fra et fagudvalg, der blev sat af Ministeriet for børns ligestilling, integration og sociale forhold, og som har arbejdet på denne betænkning siden oktober måned 2009…. Read more »

Ægtepagter og særeje

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Bliver der vendt op og ned på fællesformue og særeje? I aftes var der på DR1 et program som henviste til den netop offentliggjorte betrænkning som indeholder et fagudvalgs forslag til nye regler. Advokat Dan Jordy fra advida advokater vil d. 19 februar 2015 kl. 19.00 holde et aftenmøde hvor der vil ske en præsentation… Read more »

Aftenmøde om nye regler om særeje mv.

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Bliver der vendt op og ned på fællesformue og særeje? Formueforholdet mellem ægtefæller er af væsentligt betydning for alle. Der er netop fremkommet en betrænkning som indeholder et fagudvalgs forslag til nye regler. Advokat Dan Jordy fra advida advokater vil d. 19 februar 2015 kl. 19.00 holde et aftenmøde hvor der vil ske en præsentation… Read more »

Boligannonce

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Se om køb af bolig boligannonce: A4_Boligannonce 2 Sommer 2014

Bolighandel

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Nyt om bolighandel. Se link.: A4 Nyt bolig-site 1  Sommer 2014  

Nye regler i retssager

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Der er netop trådt en række ændringer af retsplejeloven i kraft. En væsentlig nydannelse  er at retsplejelovens regler om syn og skøn er blevet modaniseret. Syn og skøn er en meget brugt metode til at opnå en sagkyndig vurdering af tekniske spørgsmål under en rets- eller voldgiftssag. Ved syn og skøn afgiver en skønsmand, der… Read more »