Ægtepagter og særeje

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Bliver der vendt op og ned på fællesformue og særeje? I aftes var der på DR1 et program som henviste til den netop offentliggjorte betrænkning som indeholder et fagudvalgs forslag til nye regler. Advokat Dan Jordy fra advida advokater vil d. 19 februar 2015 kl. 19.00 holde et aftenmøde hvor der vil ske en præsentation… Read more »

Aftenmøde om nye regler om særeje mv.

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Bliver der vendt op og ned på fællesformue og særeje? Formueforholdet mellem ægtefæller er af væsentligt betydning for alle. Der er netop fremkommet en betrænkning som indeholder et fagudvalgs forslag til nye regler. Advokat Dan Jordy fra advida advokater vil d. 19 februar 2015 kl. 19.00 holde et aftenmøde hvor der vil ske en præsentation… Read more »

Forældremyndighed, bopæl og samvær.

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Der er et utal af spørgsmål, som dukker op, når vi vælger ikke længe at leve sammen med barnets anden forælder. Skal der ske ændring i hvem der har forældremyndigheden? Hvor skal barnet have bopælsadresse? Hvor meget skal barnet være hos mor og hvor meget hos far? Det er en meget svær følelsesmæssig situation, at… Read more »

Når en familie skal opløses ved skilsmisse

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Når det ikke længere er så yndigt at følges af og en separation eller skilsmisse derfor bliver en realitet, er der flere juridiske og personlige udfordringer, som man skal tage stilling til. Hvorledes er reglerne for samvær med børnene? Hvordan skal skilsmisseboet deles? Skal der betales ægtefællebidrag er bare nogle af de mange spørgsmål der… Read more »

Forældretvister i statsforvaltningen

Skrevet & kategoriseret under Blog.

I forbindelse med en skilsmisse skal forældrene bl.a. forsøge at blive enige omkring deres børn. I de situationer hvor forældrene ikke kan blive enige om børnene - forældremyndighed, bopæl, samvær (samkvem) eller børnebidrag – kan forældrene hver for sig indbringe sagen for Statsforvaltningen. Det sker ved at udfylde en blanket på Statsforvaltningens hjemmeside. Statsforvaltningen indkalder herefter parterne til… Read more »

Bodeling ved skilsmisse

Skrevet & kategoriseret under Blog.

I tilknytning til at et ægteskab ophører skal der ske en bodeling. Der rejser sig derfor mange spørgsmål for parterne i den forbindelse hvorfor det vil være meget væsentligt at få rådgivning fra en advokat med speciale indenfor dette område. Hos Advida advokater rådgiver advokat Dan Jordy (L) derfor mange om dette. Hans erfaring er… Read more »

Skilsmisse og børn

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Det blev i går offentliggjort at der på christiansborg var indgået forlig på børneområdet hvilket har betydning for de mange som er uenige om børnene. Når der er fremsat et lovforslag fra Regeringen vil Advida Advokater følge op på lovforslaget på advida.dk På ministeriets hjemmeside blev følgende offentliggjort: ” Alle partier bag ny skilsmisse-pakke Alle… Read more »

Skilsmisse og børn

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Når et par forældre bliver skilt og ophæver samlivet, fortsætter den fælles forældremyndighed - det er lovens klare udgangspunkt. Derimod skal forældrene beslutte hos hvem børnene skal have bopæl (bopælsforælder) og det det samvær (samkvemsret) som børnene skal have med den anden forælder (samværsforælder). Hvis forældrene ikke kan indgå aftale, kan sagen indbringes for Statsforvaltningen. Hos Advida advokater har vi mange sager… Read more »

Bodeling ved skilsmisse

Skrevet & kategoriseret under Blog.

En skilsmisse er en stor beslutning, som altid medfører en række udfordringer. Først og fremmest de følelsesmæssige, men også juridiske, økonomiske og praktiske spørgsmål. Kan en af jer blive boende? Hvem skal flytte? Hvordan deler I ting og økonomi? Og – hvor skal børnene bo? Har I børn, er deres tarv et af de vigtigste… Read more »

Skilsmisseadvokat

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Står du foran en skilsmisse? Skilsmisse er en svær tid, der rejser mange spørgsmål, som du skal tage stilling til - og ofte har vidtrækkende konsekvenser. I tilknytning til, at et ægteskab opløses, er det vigtigt udover selve separationen/skilsmissen også at få styr på bodelingen. Hertil kommer yderligere, at det er yderst for alle, at der… Read more »